Advanced Search
hol_options-hol_download-hol_contact-hol_team-hol_update-hol_stats-hol_faq-hol_links
Full games listing#-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
login

Mega Motion
ECS/OCS
Mega Motion - Double Barrel Screenshot
Information 5 reviews Manual Cheatcode 3 weblinks
16 screenshots 2 boxscans 1 diskscan Miscshot Conversion Gamemap
Cheatcode

Here are the level codes for the game, starting with the default of 3

lives. By starting on level 99 you can view the end sequence: (LEVEL CODES)

 

00 KCPBEC 20 LGOFEC 40 IKNJEC 60 JOMNEC 80 PCKBEC

01 KDPAEC 21 LHOEEC 41 ILNIEC 61 JPMMEC 81 PDKAEC

02 KAPDEC 22 LEOHEC 42 IINLEC 62 JMMPEC 82 PAKDEC

03 KBPCEC 23 LFOGEC 43 IJNKEC 63 JNMOEC 83 PBKCEC

04 KGPFEC 24 LKOJEC 44 IONNEC 64 OCLBEC 84 PGKFEC

05 KHPEEC 25 LLOIEC 45 IPNMEC 65 ODLAEC 85 PHKEEC

06 KEPHEC 26 LIOLEC 46 IMNPEC 66 OALDEC 86 PEKHEC

07 KFPGEC 27 LJOKEC 47 INNOEC 67 OBLCEC 87 PFKGEC

08 KKPJEC 28 LOONEC 48 JCMBEC 68 OGLFEC 88 PKKJEC

09 KLPIEC 29 LPOMEC 49 JDMAEC 69 OHLEEC 89 PLKIEC

10 KIPLEC 30 LMOPEC 50 JAMDEC 70 OELHEC 90 PIKLEC

11 KJPKEC 31 LNOOEC 51 JBMCEC 71 OFLGEC 91 PJKKEC

12 KOPNEC 32 ICNBEC 52 JGMFEC 72 OKLJEC 92 POKNEC

13 KPPMEC 33 IDNAEC 53 JHMEEC 73 OLLIEC 93 PPKMEC

14 KMPPEC 34 IANDEC 54 JEMHEC 74 OILLEC 94 PMKPEC

15 KNPOEC 35 IBNCEC 55 JFMGEC 75 OJLKEC 95 PNKOEC

16 LCOBEC 36 IGNFEC 56 JKMJEC 76 OOLNEC 96 MCJBEC

17 LDOAEC 37 IHNEEC 57 JLMIEC 77 OPLMEC 97 MDJAEC

18 LAODEC 38 IENHEC 58 JIMLEC 78 OMLPEC 98 MAJDEC

19 LBOCEC 39 IFNGEC 59 JJMKEC 79 ONLOEC 99 MBJCEC


Coded by RCK of abime.net - Content © 1998-2021 HOL TEAM - Online amiga database © 2002-2021 HOL TEAM - Gen. in 0.01s